Tsukiko Kagetsu Wiki

How does Tsukiko Kagetsu look like

Table of Contents

Tsukiko Kagetsu (花月月子, Kagetsu Tsukiko) is the daughter of Tōbei Kagetsu.